678/2009

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 2009

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat Ikraftträdelsetid
JSM:s förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde 16/09 28.8.2009 7.9.2009

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1 B, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.

Kommissionens direktiv 2008/62/EG (32008L0062); EUT nr L 162, 21.6.2008, s. 13

Helsingfors den 28 augusti 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Specialsakkunnig
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.