665/2009

Given i Helsingfors den 27 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 6 § 3 mom. som följer:

6 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Vid kansliet finns statsrådets säkerhetsdirektör. Updraget kan också skötas av en tjänsteman som ett annat ministerium eller försvarsmakten på begäran av statsministern förordnat eller kommenderat till uppdraget. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för ministeriernas beredskapschefsmöte, och sekretariatet för beredskapschefsmötet ska i detta uppdrag verka under ledning av säkerhetsdirektören.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 augusti 2009

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.