660/2009

Given i Helsingfors den 14 augusti 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets arbetsordning av den 26 juni 2009 (552/2009) 19 § 17 punkten samt

fogas till 19 § en ny 18 punkt samt till arbetsordningen en ny 50 a § som följer:

19 §
Regionutvecklingsenheten

Regionutvecklingsenheten har hand om följande ärenden:

17) uppgifter som gäller gemenskapsinitiativen Interreg och Urban;

18) samordning av närområdessamarbetet på den nationella nivån.

50 a §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren med ansvar för regionutvecklingen

Understatssekreteraren med ansvar för regionutvecklingen avgör ärenden som gäller

1) utnämning av en kontrollant för operativa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete enligt 29 § i strukturfondslagen (1401/2006).


Denna förordning träder i kraft den 26 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 augusti 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.