571/2009

Given i Helsinfors den 16 juli 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 20 november 1998 om grundläggande utbildning (852/1998) 3 §3 mom. som följer:

3 §
Den grundläggande utbildningens omfattning per år och per vecka

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen ges 6―10-åriga barn under minst 900 timmar och äldre under minst 1000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta över till den grundläggande utbildningen innan ovan nämnda timantal har uppnåtts om han har förutsättningar att följa den grundläggande utbildningen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juli 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Undervisningsråd
Jussi Pihkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.