557/2009

Given i Helsingfors den 1 juli 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §

Genom denna förordning stadfäster social- och hälsovårdsministeriet en förteckning enligt 13 § i statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001) över de koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen (indikativa gränsvärden) samt en förteckning enligt 15 § över indikativa gränsvärden för de exponeringsindikatorer hos arbetstagaren som mäts i ett biologiskt prov. Förteckningarna utges i bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets publikation HTP-värden 2009.

Publikationen HTP-värden 2009 fås mot avgift från Universitetstryckeriets bokförsäljning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning den 9 augusti 2007 om koncentrationer som befunnits skadliga (795/2007).

Kommissionens direktiv 2006/15/EG (32006L0015); EUT Nr. L 38, 9.2.2006, s. 36-39

Helsingfors den 1 juli 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.