513/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 95 och 108 a § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 95 § 2 mom. och 108 a §,

sådana de lyder, 95 § 2 mom. i lag 1103/2004 och 108 a § i lag 676/1990, som följer:

95 §
Kontroll av förares körskick

Synförmågan får kontrolleras endast på ett sådant sätt och med användning av sådana metoder att åtgärden inte föranleder onödig eller oskälig olägenhet för föraren. Polisstyrelsen ger närmare anvisningar om kontrollen.


108 a §
Närmare föreskrifter och anvisningar för polisen

Polisstyrelsen ska meddela polisen närmare föreskrifter och anvisningar om de åtgärder som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser ska vidtas av polisen. Polisstyrelsen fastställer formulär för de blanketter som ska användas vid dessa åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.