503/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006) 9 § 2 mom., 32 § 3 mom. och 38 § 3 mom. som följer:

9 §
Identifiering

Polisstyrelsen har rätt att meddela de myndigheter som utfärdar pass bestämmelser om utförande av identifieringen.

32 §
Förstörande av pass

Polisstyrelsen har rätt att meddela närmare föreskrifter om förstörande av pass.

38 §
Närmare bestämmelser

Polisstyrelsen fastställer formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utgivande av pass samt bestämmer om utformningen av pass och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av pass. Formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utgivande av diplomatpass och tjänstepass fastställs dock av utrikesministeriet, som också bestämmer om utformningen av passen och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.