495/2009

Given i Helsingfors den 17 juni 2009

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 14 juli 2005 om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) 11 och 12 § samt bilaga I, III och VI, av dem bilaga VI sådan den lyder i förordning 308/2008, som följer:

11 §
Specialiseringsutbildning för farmaceuter

Med farmaceutexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan specialiseringsutbildning genomföras inom sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Specialiseringsutbildning för farmaceuter kan genomföras vid Helsingfors universitet och vid Kuopio universitet.

12 §
Specialiseringsutbildning för provisorer

När en licentiatexamen avläggs med provisorsexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning för provisor inom apoteksfarmaci, sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Specialiseringsutbildning för provisorer kan genomföras vid Helsingfors universitet och vid Kuopio universitet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Bilagor I, III och VI

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.