491/2009

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 2009

Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Ruokolahti kommun

Finansministeriet har med stöd av 11 § 2 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Villmanstrand stad överförs till Ruokolahti kommun följande fastigheter och registerenheten:

405-529-1-10 Kankaanharju

405-529-1-14 Kaakkosaari

405-529-1-15 Lampila

405-529-1-16 Karksuo

405-529-1-18 Juhanlahti

405-529-1-20 Rapalahti I

405-529-1-24 Pellonkorpi

405-529-1-26 Kalliola

405-529-1-27 Järvelä

405-529-1-31 Metsämaa

405-529-1-32 Kiviniemi

405-529-1-33 Temola

405-529-1-36 Uitinniemi

405-529-1-37 Koivikko

405-529-1-42 Kajasaari

405-529-1-44 Sarikko

405-529-1-45 Käpylä

405-529-1-46 Saunaranta

405-529-1-47 Suviranta

405-529-1-48 Kultaranta

405-529-1-49 Mäntylä

405-529-1-50 Koivikko

405-529-1-51 Kesäranta

405-529-1-52 Leporanta

405-529-1-53 Eteläranta

405-529-1-54 Mäntymäki

405-529-1-55 Lehtovaara

405-529-1-58 Nuottaranta

405-529-1-59 Rajaluoto

405-529-1-62 Mietinsaari

405-529-1-65 Kaislaranta

405-529-1-66 Pellonkorpi

405-529-1-68 Koivuniemi

405-529-1-69 Kotiniitty

405-529-1-71 Liukanmäki

405-529-1-72 Uitonniemi

405-529-1-74 Harju

405-529-1-75 Lepola

405-529-1-76 Lepikkoniemi

405-529-1-77 Riihiharju

405-529-1-79 Koivuharju

405-529-1-80 Riimoro

405-529-1-81 Ylätalo

405-529-1-82 Kotiniitty II

405-529-1-83 Arponen

405-529-1-84 Käärmemäki

405-529-1-85 Lahtela

405-529-1-86 Rusakkoniemi

405-529-1-87 Vesakkoniemi

405-529-1-89 Kaskela

405-529-1-90 Mäentaus

405-529-1-91 Mattila

405-529-1-95 Siltala

405-529-1-96 Kiviranta

405-529-1-98 Miettinen

405-529-1-100 Hirssaari

405-529-1-102 Pekanniemi

405-529-1-103 Ilkanranta

405-529-1-105 Ylähongisto

405-529-1-106 Hongisto

405-529-1-107 Viitainniemi

405-529-1-109 Suviniemi

405-529-1-111 Kivilahti

405-529-1-112 K11 T3

405-529-1-113 K11 T4

405-529-1-114 Arporanta

405-529-1-115 Mullikkoniemi

405-529-1-116 Mullikonniemi

405-529-1-117 Näreikkö

405-529-1-118 Ojansuu

405-529-1-120 Kivisaari I

405-529-1-121 Vissikkoniemi

405-529-1-122 Impilinna

405-529-1-123 Kilpimaa

405-529-1-124 Sysimetsä

405-529-1-125 Wanhala

405-529-1-126 Saunarinne

405-529-1-127 Itätuuli

405-529-1-128 Rapalahti II

405-529-1-129 Lakkala

405-529-878-1 Myllytontti

405-550-1-11 Rauhala

405-550-1-12 Niemelä

405-550-1-14 Sammalsuo

405-550-1-15 Saarenmaa

405-550-1-20 Veikkola

405-550-1-24 Karinranta

405-550-1-26 Kokkosuo

405-550-1-27 Saarela

405-550-1-28 Venäjänsaari

405-550-1-29 Metsola

405-550-1-30 Joenlahti

405-550-1-31 Tyynelä

405-550-1-33 Kivimäki

405-550-1-37 Kallioniemi

405-550-1-38 Rantakoto

405-550-1-39 Rakoniemi

405-550-1-40 Koppulluoto

405-550-1-42 Ryysyranta

405-550-1-43 Toivola

405-550-1-44 Kantarelli

405-550-1-45 Marjaniemi

405-550-1-46 Marja

405-550-1-47 Rupuranta

405-550-1-48 Marjala

405-550-1-49 Livunmäki

405-550-1-50 Evala

405-550-1-51 Suviranta

405-550-1-52 Tikkarinne

405-550-1-53 Mäntylehto

405-550-1-54 Huusniemi

405-550-1-55 Loma-Apaja

405-550-1-56 Kiviranta

405-550-1-57 Salmiranta

405-550-2-26 Turvesuo

405-550-2-28 Harjula

405-550-2-29 Lintuharju

405-550-2-31 Jukka

405-550-2-32 Lääväaho

405-550-2-33 Huopalahti

405-550-2-34 Likasiinniitty

405-550-2-35 Kaakosuo

405-550-2-38 Turvesuo

405-550-2-45 Rantasuo

405-550-2-48 Kiviharju

405-550-2-51 Kaivosuo

405-550-2-52 Suoniitty

405-550-2-53 Hirsikangas

405-550-2-54 Rantasuo

405-550-2-69 Koivula

405-550-2-71 Kalasalo

405-550-2-73 Lääväaho

405-550-2-74 Miettinen

405-550-2-75 Herrahaka

405-550-2-78 Kujansuu

405-550-2-80 Saikko

405-550-2-81 Pellonvieri

405-550-2-83 Uitinniemi

405-550-2-85 Sulunluhta

405-550-2-87 Lisäkoivula

405-550-2-88 Salmela

405-550-2-89 Sienimäki

405-550-2-90 Honkkovirta

405-550-2-91 Länsi-Pönniä

405-550-2-92 Itä-Pönniä

405-550-2-93 Pohjois-Pönniä

405-550-2-94 Luhtasaari

405-550-2-95 Nuotsaari

405-550-2-97 Kaijaranta

405-550-2-98 Saunaranta

405-550-2-99 Luhtasaari

405-550-2-101 Likasuo

405-550-2-102 Miettinen

405-550-2-103 Koivuniemi

405-550-2-104 Kuusimaa

405-550-2-105 Niko

405-550-2-106 Satu

405-550-2-108 Talkoorinne

405-550-2-109 Hirsikangas

405-550-2-110 Selkäranta

405-550-2-111 Hiekkaharju

405-550-2-112 Huopalahti

405-550-2-114 Einola

405-550-2-115 Toivola

405-550-2-116 Rantanen

405-550-2-117 Niemelä

405-550-2-118 Metsola

405-550-2-119 Uutela

405-550-2-120 Ahopelto

405-550-2-121 Rantamäki

405-550-2-122 Rauniosaari

405-550-2-123 Hieta-aho

405-550-2-124 Hampunranta

405-550-2-125 Kiviranta

405-550-2-126 Sirula

405-550-2-127 Länsiranta

405-550-2-128 Potin-Jukka

405-550-2-129 Kiviranta

405-550-2-130 Mäntyniemi

405-550-2-131 Laulutiainen

405-550-2-132 Linnearanta

405-550-2-133 Kivikkoranta

405-550-2-134 Mustikkamaa

405-550-2-135 Hiekkaranta

405-550-2-136 Honkaranta

405-550-3-1 Sikunamäki

405-550-3-2 Riihikangas

405-550-3-4 Siskola

405-550-3-6 Kerhola

405-550-3-8 Rantaunelma

405-550-3-9 Meitinranta

405-550-3-10 Kuikkala

405-550-3-11 Kivirinne

405-550-3-13 K2 T1

405-550-3-14 K3 T1

405-550-3-15 K3 T2

405-550-3-16 K4 T1

405-550-3-17 K4 T2

405-550-3-18 K4 T3

405-550-3-19 K4 T4

405-550-3-20 K5 T1

405-550-3-21 K6 T1

405-550-3-22 K6 T2

405-550-3-23 Kallioranta

405-550-3-24 K8 T1

405-550-3-25 K8 T2

405-550-3-27 K9 T2

405-550-3-28 K9 T3

405-550-3-29 K9 T4

405-550-3-30 K9 T5

405-550-3-31 K9 T6

405-550-3-32 K12 T4

405-550-3-33 K12 T5

405-550-3-34 K13 T1

405-550-3-35 K13 T2

405-550-3-36 K14 T2

405-550-3-37 K15 T1

405-550-3-38 K15 T2

405-550-3-39 K15 T3

405-550-3-40 K16 T1

405-550-3-41 K16 T2

405-550-3-42 K17 T1

405-550-3-43 K17 T2

405-550-3-44 K18 T1

405-550-3-45 K18 T2

405-550-3-46 K18 T3

405-550-3-47 K18 T4

405-550-3-48 K18 T5

405-550-3-49 K19 T1

405-550-3-50 K19 T2

405-550-3-51 K19 T3

405-550-3-52 Kärsälahti

405-550-3-53 Rapala

405-550-3-54 Metsätönölä

405-550-878-1 Mutapalsta

405-876-23-1 Vesialue

405-535-67-1 Puntala (1 skifte i Mietinsaari, 3 skiften blir kvar i Villmanstrand).

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 17 juni 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.