447/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 1 § 2 mom. i statsrådets förordning av den 29 januari 2004 om kommunikationsförvaltningen (60/2004), sådant det lyder i förordning 761/2006, en ny 10 a-punkt som följer:

1 §
Uppgifter

Kommunikationsverket skall


10 a) bevilja statsunderstöd för byggande av bredbandsnät i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001),Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 juni 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Kreetta Simola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.