406/2009

Given i Helsingfors den 11 juni 2009

Inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 4 mom. i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002), sådant det lyder i lag 233/2007:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om färgsättningen och emblemen på fordon som särskilt tillverkats eller utrustats för polisen eller gränsbevakningsväsendet för att de ska skilja sig från övriga fordon.

2 §
Färgsättning och emblem på polisfordon

Basfärgen på polisfordon som är utrustade med fasta synliga igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar är vit och varselfärgen mörkblå, om inte något annat följer av fordonets konstruktion. Ett polisfordons emblem består av polisens svärdsemblem som avbildas i 1 § i förordningen om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon (234/1952) samt orden POLIISI och POLIS med mörkblå bokstäver på fordonets sidor. På fordonet kan dessutom fästas tilläggsinformation, såsom nödnumret och fordonets nummer.

Ett polisfordon i kategori M eller N som är utrustat med fasta synliga igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar ska dessutom ovanför hjulöppningarna ha en mörkblå lodrät rand som är lika bred som själva öppningen, om inte något annat följer av fordonets konstruktion.

Ett fordon som särskilt tillverkats eller utrustats för polisen kan lämnas omärkt med den färgsättning och de emblem som anges i 1 och 2 mom.

3 §
Färgsättning och emblem på gränsbevakningsväsendets fordon

Basfärgen på gränsbevakningsväsendets fordon som är utrustade med fasta synliga igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar är vit och varselfärgerna grön och orange, om inte något annat följer av fordonets konstruktion. Emblemet på gränsbevakningsväsendets fordon är det emblem för gränsbevakningsväsendet som avbildas i 10 § i republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevakningsväsendet (637/2005) samt orden RAJAVARTIOLAITOS och GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET med vita bokstäver på fordonets sidor. På Åland används texten GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET. På samiskspråkiga områden kan dessutom kombinationen RAJAVARTIOLAITOS och RÁDJEGOZÁHUS användas. På fordonet kan dessutom fästas tilläggsinformation, såsom nödnumret och fordonets nummer.

Gränsbevakningsväsendets fordon i kategori M eller N som är utrustat med fasta synliga igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar ska dessutom på sidorna ha en grön vågrät rand på området mellan fönstrens nedre kant och hjulhusets övre kant samt orangefärgade snedställda ränder på framdörrarna, om inte något annat följer av fordonets konstruktion.

Ett fordon som särskilt tillverkats eller utrustats för gränsbevakningsväsendet kan lämnas omärkt med den färgsättning och de emblem som anges i 1 och 2 mom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Helsingfors den 11 juni 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.