392/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1―3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 220 euro årligen när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 32 200 euro årligen när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 38 420 euro årligen när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 29 maj 2008 om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (358/2008).

Helsingfors den 4 juni 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Tuomo Antila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.