379/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om upphävande av 2 och 3 § i folkhälsoförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i folkhälsoförordningen av den 21 augusti 1992 (802/1992) 2 och 3 §, av dem den sistnämnda sådan den lyder i förordning 692/2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Helsingfors den 28 maj 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Medicinalrådet
Merja Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.