374/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 13 § i lagen om avbrytande av havandeskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/1970) 13 § som följer:

13 §

Den som uppsåtligen avbryter havandeskap i strid med bestämmelserna i 1, 2, 5, 5 a eller 6―9 § eller gör ett försök till detta ska, om inte gärningen utgör brott enligt 22 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, för brott mot bestämmelserna i lagen om avbrytande av havandeskap dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 156/2008
LaUB 2/2009
RSv 35/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.