371/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 18 september 1987 om service och stöd på grund av handikapp (759/1987) 2 och 16 § samt 17 § 2 mom. samt

ändras 11 § som följer:

11 §
Ordnande av serviceboende

När det gäller att ordna serviceboende anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.