353/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 124 a § som följer:

Allmänna stadganden
124 a §
Fastställande av skatten skatteåren 2009―2011

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,9908. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 8,3278.


Denna lag träder i kraft den 4 juni 2009 och gäller till och med 31 december 2011.

Lagen tillämpas på beskattningen för skatteåren 2009―2011.

RP 53/2009
FiUB 6/2009
RSv 56/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.