352/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) en ny 12 a § som följer:

12 a §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2009―2011

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 65,42 procent, kommunernas utdelning 32,03 procent och församlingarnas utdelning 2,55 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6258 procent och församlingarnas andel 7,3742 procent.


Denna lag träder i kraft den 4 juni 2009 och gäller till och med den 31 december 2011.

Lagen tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåren 2009―2011 och på rättelser av redovisningar för nämnda år. I samband med den första redovisningen efter att lagen trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2009 så att de motsvarar den utdelning som föreskrivs i denna lag.

RP 53/2009
FiUB 6/2009
RSv 56/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.