343/2009

Given i Helsingfors den 20 maj 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 december 2008 om skolmjölksstöd (1026/2008) 3 § och 4 § 3 mom. som följer:

3 §
Stödberättigande mjölkprodukter

Stöd beviljas för de produkter som tillhör kategorierna I a, I c, II, III och V enligt bilaga I till kommissionens förordning med följande begränsningar:

1) produkter som tillhör kategorierna I a, I c och II kan innehålla högst 1 procent fett,

2) produkter som tillhör kategorierna III och V kan innehålla högst 24 procent fett och högst 1,3 procent salt. Produkternas fetthalt kan dock från och med den 1 augusti 2011 vara högst 17 procent.

4 §
Ansökan om stöd

Om stöd har sökts för produkter som används vid tillredning av måltider enligt artikel 5.4 och 5.5 i kommissionens förordning, avdras från det ansökta stödet 2 procent.


Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2009. Förordningen tillämpas från och med den 1 augusti 2009.

Helsingfors den 20 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.