324/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av 3 a § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 3 a § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 649/2004, som följer:

3 a §
Flykting vid tillämpningen av denna lag

Vad som i denna lag bestäms om flyktingar tillämpas också på den som

1) har beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd enligt 113 § 1 mom. i utlänningslagen,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 166/2007
FvUB 26/2008
RSv 4/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.