310/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av 25 § i lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006) 25 § 2 mom. som följer:

25 §
Tjänstledighet och arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets fortbestånd

Arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för en person som antas till utbildning, övning eller tjänstgöring får inte avslutas av arbetsgivaren på grund av utbildningen, övningen eller tjänstgöringen eller sägas upp medan dessa varar. Efter att utbildningen, övningen eller tjänstgöringen har avslutats eller avbrutits har personen rätt att återgå till arbetet i enlighet med 4 § i lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 207/2008
AjUB 1/2009
RSv 13/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.