309/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av 7 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) 7 § 3 mom. som följer:

7 §
Tjänstledighet och ett arbets- eller tjänsteförhållandes fortbestånd

Efter att anställningsförhållandet har upphört eller avbrutits har personen rätt att återgå till arbetet i enlighet med 4 § i lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 207/2008
AjUB 1/2009
RSv 13/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.