281/2009

Given i Helsingfors den 29 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 2 §,

sådan den lyder i förordning 1238/2007, som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

ehec-infektion

hepatit A

influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 och subtyp H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa tills Världshälsoorganisationen meddelar att en influensapandemi har börjat,

smittkoppor

gula febern

kolera

syfilis

difteri

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock

mjältbrand

polio

pest

sars

shigellarödsot

tuberkulos och

blodfeber förorsakad av virus,

dock inte sorkfeber.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

botulism

ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

echinokockos

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus

hepatit B

hepatit C

kikhosta

hivinfektion

klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge

legionellos

listerios

malaria

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos

fästingburen hjärninflammation

rabies

schanker

påssjuka

gonorré

mässling och

röda hund.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Medicinalråd
Merja Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.