237/2009

Given i Helsingfors den 8 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Skyldighet att låta utföra periodisk besiktning

1. Den periodiska besiktningsskyldighet som avses i 51 § i fordonslagen gäller bilar (fordon i kategori M och N), lätta fyrhjulingar (fordon i kategori L6e), fyrhjulingar (fordon i kategori L7e) samt andra bilsläpvagnar än lätta släpvagnar (fordon i kategori O2, O3 och O4). Den periodiska besiktningsskyldigheten gäller dock inte släpanordningar.Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 8 april 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.