177/2009

Given i Helsingfors den 25 mars 2009

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 628/2008, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 328,34 euro/mån
9 B 5 639,51 euro/mån
8 A 5 388,96 euro/mån
8 B 4 887,26 euro/mån
7 A 4 311,43 euro/mån
7 B 3 879,03 euro/mån
6 3 440,87 euro/mån
5 2 878,80 euro/mån
4 A 2 617,51 euro/mån
4 B 2 409,31 euro/mån
3 2 070,56 euro/mån
2 1 847,24 euro/mån
1 1 755,24 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Löner enligt denna förordning betalas dock från den 1 mars 2009.

Helsingfors den 25 mars 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.