142/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 74 § i lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 74 § som följer:

74 §
Tid för väckande av talan

Talan med anledning av försäkringsgivarens ersättningsbeslut ska väckas inom tre år efter det att parten har fått skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsfrist, annars går talerätten förlorad.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.