113/2009

Given i Helsingfors den 5 mars 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk samt om ikraftträdandet av begränsningarna av omlastning på Östersjöns centralbassäng

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Den i jord- och skogsbruksministeriets förordning 50/2009 om fiske och omlastning av vassbuk och strömming på Österjöns centralbassäng år 2009 1 § föreskrivna största fångstmängden av vassbuk har fyllts.

2 §

De i jord- och skogsbruksministeriets förordning 50/2009 om fiske och omlastning av vassbuk och strömming på Österjöns centralbassäng år 2009 2 och 3 § föreskrivna förbuden och begränsningarna träder i kraft från ikraftträdandet av denna förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2009 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 5 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.