112/2009

Given i Helsingfors den 5 mars 2009

Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Såsom i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsett annat nationellt stöd kan 2009 betalas som studiepenning för lantbruksföretagare högst 0,8 miljoner euro i enlighet med vad som bestäms i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare (617/2002).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2009.

Helsingfors den 5 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.