59/2009

Given i Helsingfors den 5 februari 2009

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 9 januari 2009 om ändring av bilskattelagen (5/2009):

1 §

Lagen av den 9 januari 2009 om ändring av bilskattelagen (5/2009) träder i kraft den 1 april 2009. En bestämmelse om när lagens 34 d § träder i kraft finns i nämnda lag.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Helsingfors den 5 februari 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Tommi Parkkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.