54/2009

Given i Helsingfors den 29 januari 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i New York den 14 september 2005 ingångna internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism, som godkänts av riksdagen den 7 oktober 2008 och som godkänts av republikens president den 14 november 2008 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 13 januari 2009, träder i kraft den 12 februari 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 14 november 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism som hör till området för lagstiftningen (723/2008) träder i kraft den 12 februari 2009.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 6/2009)

Helsingfors den 29 januari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.