52/2009

Given i Helsingfors den 30 januari 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 7 december 2007 om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkterna 1, 5.2, 5.3 och 6 i bilaga 1 och bilaga 2, av dessa punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 411/2008, punkterna 5.3 och 6 i bilaga 1 och punkterna 1―3 och 6 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 230/2008 och punkterna 4, 5 och 7 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1050/2008, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2009 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2009.

Helsingfors den 30 januari 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.