32/2009

Given i Helsingfors den 23 januari 2009

Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem

I enlighet med miljöministeriets beslut

fogas till bilaga 1 till miljöministeriets förordning av den 3 januari 2008 om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem (20/2008) ny punkt 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 14 som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2009.

Kommissionens direktiv 2008/15/EG; EUT nr L 42, 16.2.2008, s. 45
Kommissionens direktiv 2008/16/EG; EUT nr L 42, 16.2.2008, s. 48
Kommissionens direktiv 2008/86/EG; EUT nr L 239, 6.9.2008 , s. 9
Kommissionens direktiv 2008/75/EG; EUT nr L 197, 25.7.2008, s. 54
Kommissionens direktiv 2008/78/EG; EUT nr L 198, 26.7. 2008, s. 44
Kommissionens direktiv 2008/81/EG; EUT nr L 201, 30.7.2008, s. 46
Kommissionens direktiv 2008/80/EG; EUT nr L 200, 29.7.2008, s. 15
Kommissionens direktiv 2008/79/EG; EUT nr L 200, 29.7.2008, s. 12
Kommissionens direktiv 2008/85/EG; EUT nr L 239, 6.9.2008, s. 6
Kommissionens direktiv 2008/77/EG; EUT nr L 198, 26.7.2008, s. 41

Helsingfors den 23 januari 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.