20/2009

Given i Helsingfors den 22 januari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 1491/2007, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Holding Oy, Edita Abp, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, Elisa Abp, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Itella Abp, Kemijoki Oy, Labtium Oy, Motiva Oy, Neste Oil Abp, OMX AB (publ), Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Oy, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Finska centralen för utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy, och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 januari 2009

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.