12/2009

Given i Helsingfors den 9 januari 2009

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning av den 23 maj 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (390/2002) 2 § 1 mom. 5 punkten och

ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 4 § 2 mom. 4 punkten som följer

2 §

Ledande offentliga rättsbiträdet skall särskilt


4) lämna direktören för rättshjälpsverksamheten ett utlåtande om de verksamhetsställen för rättshjälpsbyrån där ett offentligt rättsbiträde tar emot klienter endast vid vissa tidpunkter, nedan mottagningar,


3 §

Direktören för rättshjälpsverksamheten skall särskilt


2) göra en framställning till justitieministeriet om rättshjälpsbyråernas mottagningar inom sitt område efter att ha hört de berörda kommunerna och rättshjälpsbyråerna, samt

3) ge justitieministeriet utlåtanden om utnämningen av ledande offentliga rättsbiträden.

4 §

I ledningsgruppen behandlas


4) utkastet till det ledande offentliga rättsbiträdets utlåtande om mottagningar, samtDenna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Helsingfors den 9 januari 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.