Ursprungliga författningar: 2008

350/2008
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid 2008 års kommunalval
349/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
348/2008
Lag om ändring av 9 § i räddningslagen
347/2008
Lag om ändring av marktäktslagen
346/2008
Lag om ändring av miljöskyddslagen
345/2008
Lag om ändring av 13 a § i handelsregisterlagen
344/2008
Lag om ändring av 6 § i lagen angående rättighet att idka näring
343/2008
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
342/2008
Lag om ändring av kärnenergilagen
341/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
340/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
339/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
338/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
337/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
336/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
335/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
334/2008
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk år 2008
333/2008
Statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
332/2008
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
331/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
330/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2008
329/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
328/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Villnäs kommun och Lemu kommun till Masku kommun
327/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Alastaro kommun och Mellilä kommun till Loimaa stad
326/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Lappi kommun till Raumo stad
325/2008
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
324/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar
323/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar
322/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2008/2009
321/2008
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform
320/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
319/2008
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
318/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
317/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Lehtimäki kommun till Alajärvi stad
316/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Vahto kommun till Rusko kommun
315/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Mänttä stad till Vilppula kommun
314/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Anjalankoski stad, Elimäki kommun, Jaala kommun, Kouvola stad, Kuusankoski stad och Valkeala kommun och bildande av en ny Kouvola stad
313/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Vammala stad, Mouhijärvi kommun och Äetsä kommun och bildande av en ny Sastamala stad
312/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft till bilaga 8 av internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor
311/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
310/2008
Lag om ändring av 6 kap. 1 § i sjölagen
309/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
308/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
307/2008
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
306/2008
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
305/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Vampula kommun till Huittinen stad
304/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Kelviå kommun, Lochteå kommun och Ullava kommun till Karleby stad
303/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
302/2008
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
301/2008
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för finländsk vetenskap och forskning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.