1145/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i veterinärvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2, 2 a och 3 § i veterinärvårdsförordningen (1039/1990) av den 30 november 1990, sådana de lyder i förordning 1240/1995.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.