1140/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 993/2005, som följer:

8 §
Statens förbindelser

Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående och kapitalet av borgen får samti-digt vara gällande till ett belopp av samman-lagt högst 3,2 miljarder euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 211/2008
EkUB 29/2008
RSv 214/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.