1139/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 maj 2001 om statliga exportgarantier (422/2001) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 990/2005, som följer:

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 10 000 miljoner euro. Garantiansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 1 000 miljoner euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 209/2008
EkUB 27/2008
RSv 210/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.