1123/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 2 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1024/2000, som följer:

2 §
Offentlig tjänst och befattning

Denna lag gäller inte sådana tjänster i fråga om vilka lagen om utnämning av domare (205/2000) tillämpas på behörighetsvillkoren och grunderna för utnämning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 62/2008
FsUB 5/2008
RSv 193/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.