1122/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 408/2005, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de universitet som avses i universitetslagen (645/1997), Försvarshögskolan, om vilken föreskrivs i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008), och de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2008
FsUB 5/2008
RSv 193/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.