1117/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i gymnasieförordningen av den 6 november 1998 (810/1998) 9 §,

ändras 8 § 2 mom. samt

fogas till 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Bedömning under studierna

Det prov i muntlig språkfärdighet som avses i 17 § 3 mom. i gymnasielagen består av uppgifter där man bedömer den studerandes uttal, förmåga att referera och förmåga att diskutera. Provet bedöms med siffror enligt skalan i 2 mom. Vitsordet för kursen i muntlig språkfärdighet baserar sig på provet i muntlig språkfärdighet och annat under kursen visat kunnande.

8 §
Slutbedömning, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen

I fråga om avgångs- och skiljebetyg samt betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen tillämpas vad som bestäms i 6 §. Intyg över provet i muntlig språkfärdighet ges som bilaga till avgångsbetyget.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Undervisningsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.