1089/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om temporär ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas temporärt till 15 § i förordningen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/1996), sådan paragrafen lyder i förordningar 1351/1999, 1040/2001 och 957/2004, nya 5 och 6 mom. som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

När 43 b § i inkomstskattelagen (1535/1992) tillämpas gäller med avvikelse från 2 mom. att förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro är

1) 10 procent för rotförsäljning samt 7 procent för leverans- och kontantförsäljning, om betalningen baserar sig på ett köp som ingåtts under tiden den 1 april 2008―31 december 2009 och erläggs under tiden den 1 januari 2009―31 december 2010,

2) 15 procent för rotförsäljning samt 10 procent för leverans- och kontantförsäljning, om betalningen baserar sig på ett köp som ingåtts under tiden den 1 april 2008―31 december 2009 och erläggs under tiden den 1 januari―31 december 2011, samt

3) 15 procent för rotförsäljning samt 10 procent för leverans- och kontantförsäljning, om betalningen baserar sig på ett köp som ingåtts under tiden den 1 januari―31 december 2010 och betalas under tiden den 1 januari―31 december 2011.

Förskottsinnehållningsbeloppet enligt 5 mom. 1 punkten omfattar sådan inkomst av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på vilken tillämpas skattefrihet för inkomst av försäljning av förstagallringsvirke enligt 43 a § i inkomstskattelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förordningen gäller till och med den 31 december 2011.

Förordningen tillämpas första gången på förskottsinnehållningen för 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Tarja Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.