1087/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 51 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 51 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1539/1992, som följer:

51 a §

Såsom anskaffningsutgift för tillgångar som den skattskyldige har överfört från en förvärvskälla till näringsverksamhetens förvärvskälla betraktas den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften eller det högre belopp som ska betraktas såsom skattepliktigt överlåtelsepris vid den andra förvärvskällan. Som anskaffningsutgift för virke som den skattskyldige ur egen skog har överfört till sin näringsverksamhet betraktas det gängse värdet. Såsom anskaffningsutgift för skog som den skattskyldige har överfört från en förvärvskälla till näringsverksamhetens förvärvskälla betraktas anskaffningsutgiften för skogen eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 206/2008
FiUB 32/2008
RSv 205/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.