1082/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 44 § lagen den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008):

1 §
Verkställande av ordningsavgift och påföljdsavgift

Rättsregistercentralen sköter verkställandet av beslut som gäller bestämmande av ordningsavgifter enligt 39 § lagen om Finansinspektionen (878/2008) och påföljdsavgifter enligt 42 § i nämnda lag.

Finansinspektionen skall meddela Rättsregisterscentralen om sitt beslut att bestämma en ordningsavgift eller påföljdsavgift. Uppgifter som behövs för verkställandet av avgifter skall bifogas med meddelandet.

2 §
Ändring av ordningsavgift och påföljdsavgift i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar Finansinspektionens beslut så, att en ordningsavgift eller påföljdsavgift avlyfts eller beloppet ändras, skall förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen underrätta Rättsregistercentralen om sitt beslut.

3 §
Återbetalning av ordningsavgift och påföljdsavgift

Rättsregistercentralen skall utan ansökan återbetala en ordningsavgift eller påföljdsavgift, om det beslut som gäller avgiften har upphävts, eller om avgiftsbeloppet har nedsatts, det belopp som motsvarar nedsättningen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister
Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.