1080/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras tabellen i bilagan till lagen av den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

sådan tabellen lyder i lag 1174/2007, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 202/2008
FiUB 29/2008
RSv 200/2008
Rådets direktiv92/84/ETY (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produkt-grupp Accisbelopp
Öl
― över 0,5 men högst 2,8 11. 2,00 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 12. 23,60 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
― över 1,2 men högst 2,8 21. 5,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 2,8 men högst 5,5 22. 125,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 5,5 men högst 8 23. 184,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 8 men högst 15 24. 257,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
― över 15 men högst 18 25. 257,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
― över 1,2 men högst 15 31. 312,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 15 men högst 22 32. 515,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 2,00 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 45. 35,80 cent/centiliter etylalkohol
Andra 46. 35,80 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.