1078/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 45 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 45 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 980/1999 och 1136/2005, ett nytt 4 mom. som följer:

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Som överlåtelse anses vid beskattningen av ett aktiebolag inte överlåtelse av egna aktier som aktiebolaget innehar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009.

RP 176/2008
FiUB 23/2008
RSv 171/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.