1073/2008

Given i Helsingfors den 22 december 2008

Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras 2 § i försvarsministeriets förordning av den 28 december 2007 om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 4,40 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 7,30 euro för den tid som överstiger 180 dagar och 10,20 euro för den tid som överstiger 270 dagar.

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 4,40 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.

För tjänstgöringstid utomlands höjs den dagpenning som avses i 1 och 2 mom. med 10 euro för varje helt utbildningsdygn utomlands som ska räknas som tjänstgöringstid.

Dagpenningen betalas ut i efterskott minst en gång per månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.