1070/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Det i Hongkong den 19 november 2007 ingångna avtalet mellan Finland och Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg, som godkänts av riksdagen den 11 mars 2008 och godkänts av republikens president den 28 mars 2008 samt beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 5 december 2008, är i kraft från och med den 5 december 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 28 mars 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg (184/2008) träder i kraft den 1 januari 2009.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 125/2008)

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.