1064/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning av den 13 augusti 1976 (693/1976), sådant detta lagrum lyder i lag 984/2008:

1 §

De självsläckande egenskaperna hos cigaretter skall testas och bevisas i enlighet med den amerikanska standarden ASTM E2187–04 (Standard test method for measuring the ignition strength of cigarettes) eller den australiska standarden AS 4830–2007 (Determination of the extinction propensity of cigarettes) eller en motsvarande europeisk standard.

2 §

En cigarrett uppfyller brandsäkerhetskraven i fråga om att vara självsläckande, om i ett test enligt 1 § av ett cigarrettparti av det märke som testas högst 25 procent brinnes utmed hela sin längd när testunderlaget är tio lager av standardenligt filterpapper.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Olli Simonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.