1051/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 9 maj 2007 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (567/2007) punkterna 4.2.4 och 4.4 i bilaga 1 och punkterna 5, 6 och 8 i bilaga 2, av dessa punkterna 4.2.4 och 4.4 i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 1248/2007 och punkterna 5, 6 och 8 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 229/2008, samt

fogas till bilaga 1 en ny punkt 7 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2008 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2008 från den 17 oktober 2008. Punkten 8 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2007.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.