1041/2008

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur1) 6/VLA/2008 16.12.2008 1.1.2009
JSM:s förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur2) 7/VLA/2008 16.12.2008 1.1.2009
JSM:s förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling3) 8/VLA/2008 16.12.2008 1.1.2009
JSM:s förordning läkemedelsfoder4) 10/VLA/2008 16.12.2008 1.1.2009

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 160 01.

1)
Rådets direktiv 90/167/EEG (31990L0167); EUT L 92 7.4.1990, s. 45
Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022); EUT nr 125, 23.5.1996, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (32003L0074); EUT nr L 262, 14.10.2003, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/97/EG (32008L0097); EUT nr L 318, 28.11.2008, s. 9
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (32001L0082); EUT nr L 311, 28.11.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (32004L0028); EUT nr L 136, 31.3.2004, s. 58
Kommissionens beslut 2000/68/EG (32000L0068); EUT nr L 23, 28.1.2000, s. 72
Kommissionens förordning 1950/2006/EG (32006L1950); EUT nr L 367, 22.12.2006, s. 33
2)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (32001L0082); EUT nr L 311, 28.11.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (32004L28); EUT nr L 136, 31.3.2004, s. 58
Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022); EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (32003L0074); EUT nr L 262, 14.10.2003, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/97/EG (32008L0097); EUT nr L 318, 28.11.2008, s. 9
Rådets direktiv 90/167/EEG(31990L0167); EGT L 92 7.4.1990, s. 45
3)
Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022); EUT nr 125, 23.5.1996, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (32003L0074); EUT nr L 262, 14.10.2003, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/97/EG (32008L0097); EUT nr L 318, 28.11.2008, s. 9
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (32001L0082); EUT nr L 311, 28.11.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (32004L0028); EUT nr L 136, 31.3.2004, s. 58
4)
Rådets direktiv 90/167/EEG (31990L0167); EUT L 92 7.4.1990, s. 45

Helsingfors den 16 december 2008

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.